THEORIE

Voordat u praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto.

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit twee onderdelen:

- een onderdeel over gevaarherkenning;

- een onderdeel over verkeersregels en inzicht.

Beide onderdelen tellen even zwaar. U moet zich dus op alle onderdelen goed voorbereiden om een voldoende te halen.

Voor de theorie te leren krijgt u, tegen een geringe vergoeding:

- een nieuw theorieboek;

- een toegangscode voor 15 uur examentraining via internet;