PRAKTIJK

Wij hanteren flexibele lestijden om zo op uw lesbehoefte aan te kunnen sluiten, deze zijn van maandag t/m zaterdag van 8.00uur tot 18.00uur.

Les 1 t/m 6 duren elk 1 uur, daarna zijn het lesblokken van 1,5 uur. Ook heeft u nooit autorijles met een andere leerling achter in de auto. Dus niemand die u op de vingers kijkt!!

Van iedere leerling wordt een instructiekaart bijgehouden. Hier worden de vorderingen die u tijdens de les maakt op een overzichtelijke wijze bijgehouden. U weet dan altijd hoe ver u bent met uw rijopleiding.

Bij de rijopleiding voor het praktijkexamen is het mogelijk dat we op 2/3 deel van de opleiding uw vorderingen testen met een tussentijdse toets.Deze toets is een rijtest, die verloopt als een echt praktijkexamen. De toets wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Onderzoek van de SWPZ (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen dat de slaagkans door een tussentijdse toets met 20% kan toenemen.

Tijdens de tussentijdse toets kunt u vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende praktijkexamen.

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt de examinator van het CBR of u goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van uzelf en van anderen een grote rol. Als uw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig op weg te kunnen gaan, dan krijgt u uw rijbewijs.